Revitalisert Nasjonalbiblotek – i konkurranse med Litteraturhuset?

 

Da Aslak Sira Myhre forlot Litteraturhuset for Nasjonalbiblioteket var det med uttalt mål om å «åpne opp NB mer for publikum». Samtidig bedyret han at NB ikke skulle oppfattes som en konkurrent til Litteraturhuset. Det står han ved, selv om Vinterprogrammet 2018 kan tolkes annerledes.

Onsdag 17. januar åpner Litteraturhuset dørene for en samtale mellom Suzanne Brøgger og Hanna Ørstavik. Det innleder vinterprogrammet i huset ved Slottsparken, og kan ikke karakteriseres som noe mindre enn en knallåpning.

En åpning som de kommende ukene følges opp med samtaler mellom først den engelske forfatteren Rachel Cusk og Linn Ullman (24. januar) og et par uker etter det igjen amerikanske Jennifer Egan og Finn Skårderud (7. februar). Utover vinteren gjestes også Litteraturhuset av blant andre Johannes Anyuru, Lina Wolff, Martin Puchner, Eivind  Hofstad Evjemo, Niels Fredrik Dahl, Tove Nilsen og Elisabeth Kendall. Bare for å nevne noen.

Men for litteraturinteresserte i Oslo er det kanskje ikke like opplagt lenger å legge kveldene til Litteraturhuset. For bare ti minutters spasertid unna troner Nasjonalbiblioteket, nå også med kveldsåpen bar og et program som vitner om et høyst revitalisert hus. Eller hva sies om tematiske arrangementer med Kari Slaatsveen og Stein Torleif Bjella (18. januar) og Leif Ove Andsnes (20. januar) denne uka, og Tore Rem, Knut Nærum, Nils Nordberg, Lisa Myhre med flere som i løpet av de neste tre ukene skal se nærmere på ulike aspekter ved gamle nasjonalhelter som Camilla Collett, Henrik Ibsen og André Bjerke. Bare for å nevne noen.

Samtid vs fortid

En sammenlikning av programmene viser at mens Litteraturhuset har fokus på vår samtid, gjerne med et internasjonalt fokus, så baserer Nasjonalbiblioteket sitt program i stor grad på vår nasjonale arv.

Slik sett har Aslak Sira Myhre sine ord om at Nasjonalbiblioteket ikke må betraktes som en konkurrent til Litteraturhuset i behold. Tematisk fungerer institusjonen ved Solli plass åpenbart mer som et supplement til hans tidligere arbeidsplass. Men publikumsmessig vil det være naturlig å anta at de overlapper hverandre, i hvert fall til en viss grad. Og i praksis kanskje dermed også fungerer som en konkurrent?

Rekordbesøk

Foreløpig har det imidlertid ikke manifestert seg i besøkstallene til de to husene. For mens Nasjonalbiblioteket ved nyttår kunne melde om ny publikumsrekord i 2017, (med 29.452 publikummere) og en tredobling av antall besøkende i løpet av tre år, har også Litteraturhuset kunnet melde om rekordtall. Tall for 2017 foreligger riktignok foreløpig ikke, men 2016-tallene viste at 125.000 besøkte de nær 1700 arrangementene som fant sted i huset i Wergelandsveien det året. Og det var ny bestemåling for Litteraturhuset siden oppstarten i 2007.

Med Kulturhuset og Sentralen i Oslo som to andre viktige møteplasser for kultur- og samfunnsdebatt, må konklusjonen bli at den offentlige debatten i den digitale tidsalderen lokker flere ut av hjemmene sine enn noensinne. Det er ikke alle behov som blir tilfredstilt foran en skjerm i heimen.

Av Leif Gjerstad

Les også: Vinterprogrammet på Litteraturhuset

Les også: Vinterprogrammet på Nasjonalbiblioteket

Legg igjen en kommentar