Grønt lys for Green On Red

Da den nytradisjonalistiske bølgen rullet over USA tidlig i 80-årene, var Green On Red et av det mest spennende navnene. I dag er Green On Red redusert til en duo, mens bandsjef Dan Stuart har opplevd noen turbulente år. Grunnverdiene har Stuart likevel ikke gitt slipp på.
 (arkivintervju fra 1991)