Et kreativt Kraftwerk

– Musikk finner du i alt som omgir deg, og alt kan brukes til å skape musikk. Moderne teknologi har muliggjort en intellektuell kommunikasjon mellom menneske og maskin, og i Kraftwerk bruker vi teknologien til å uttrykke følelser som kanskje ikke alltid ellers kommer til syne i den moderne teknologien, sier Ralf Hutter.
 (arkivintervju fra 1991)