Ti klassiske skilsmisser

Mange artister har hentet inspirasjon fra egen misere til å skape stor kunst. Ikke minst gjelder dette skilsmisser. Vi har funnet fram ti sentrale utgivelser i denne kategorien, fem fra USA og fem fra Europa.

Toppen Beck

– Vi har 26 timer på oss å legge fram rapporten og kvartalsregnskapet, sier Beck, skrur på overheaden og svinger med luftige bevegelser pekestokken over det fiktive regnskapet på lerretet. (arkivintervju fra 1994)