Motorpsychos gudommelige snøstorm

Motorpsycho er et medievennlig band. Tittelen på dobbelt-CDen «Timothy’s Monster» ga begeistrede journalister mulighet til å melde at vi hadde med et monsteralbum å gjøre. Og når de nå slipper CDen «Blissard» inviterer de til bevingede ord om musikalsk guddommelighet. (arkivintervju fra 1996)