På tide å bli blodfan

Jenny Hval har vaket i undergrunnen i mange år, men nå tyder mye på at hun er klar for å ta det store spranget opp i en annen sfære. Og virkemldlene hun bruker for å oppnå dette på sitt nye album «Blood Bitch» er mensen og kvinnelige vampyrer.