Ti klassiske skilsmisser

Mange artister har hentet inspirasjon fra egen misere til å skape stor kunst. Ikke minst gjelder dette skilsmisser. Vi har funnet fram ti sentrale utgivelser i denne kategorien, fem fra USA og fem fra Europa.