Rainmakers: Spenstig musikk

– Før i tida reiste folk rundt på landsbygda i USA som «regnmenn». Mot betaling brukte de «overnaturlige evner» til å fremkalle regn. Ofte uten å lykkes, men av og til med positivt resultat. Rock kan betraktes som en forlengelse av denne tradisjonen. Med mye svindel, men av og til også med rein magi. Vi vil framstille magi, fastslår Bob Walkenhurst. (arkivintervju fra 1987)