Santana vil ikke være en musikalsk hamburger

– Vi lever i en tid hvor vi kanskje mer enn noen gang før i historien må kjempe for vår frihet. Store deler av verdens befolkning blir undertrykt på grunn av sin hudfarge, sin politiske ideologi, sin økonomiske status eller religiøse tro. Og er det ikke føydalherrer som nekter undersåttene frihet, så er det big business som manipulerer med folks frihet. (arkivintervju fra 1987)