Suzanne Brøgger: En kontinuerlig frigjøringsprosess

“Fri oss fra kjærligheten” ropte Suzanne Brøgger i 70-årene og klatret opp på barrikadene i sin kamp for kvinnens frigjøring. I sin nye bok “Kvelstoff” konstaterer hun at kampen for det utvidete frihetsbegrepet og det store fellesskapet er blitt avløst av en egoistisk bølge hvor den oppvoksende generasjon er blitt de store taperne. (intervju fra 1991)