Sting: Ti vitnebyrd

London: – Den britiske dikteren Chaucers hovedverk var “Canterbury Tales”, men han rakk aldri å fullføre verket før han døde i år 1400. Derfor ble det min naturlige oppgave å gjøre det ferdig, med plata “Ten Summoner’s Tales”, smiler Sting. (intervju fra 1993)