Sting: Ti vitnebyrd

London: – Den britiske dikteren Chaucers hovedverk var «Canterbury Tales», men han rakk aldri å fullføre verket før han døde i år 1400. Derfor ble det min naturlige oppgave å gjøre det ferdig, med plata «Ten Summoner’s Tales», smiler Sting. (intervju fra 1993)