Notert: Papirbokas revansje

Det er ikke mange år siden papirboka ble spådd død sånn cirka nå. Slik er det ikke gått. De siste bransjetallene viser at den gamle boka holder stand, mens veksten for e-boka avtar markant. Og fra USA meldes nå at små, uavhengige bokhandler både blir flere og større.