Stammehylet som ga oss hippier og flower power

Fram til oktober 1966 var LSD legalt i California. Trolig bidro forbudet til å framprovosere den store motkulturelle massemønstringen i San Francisco januar 1967. Uansett markerte happeningen i Golden Gate Park startskuddet på «flower power», fenomenet som noen måneder seinere eksploderte i «the summer of love».