Contenders i Radioland

Før videoens strømlinjeformede innmarsj, var radioen den klart viktigste kanalen til å spre rock til stadig nye lyttergrupper. Men selv om tidene har forandret seg, har radioen fremdeles en viktig funksjon og posisjon for rockfrelste. Og sterke utfordrere til en plass i vår norske radioverden er for øyeblikket The Contenders – med sin nye plate «Radioland». (arkivintervju fra 1992)