Sinead O’Connor: Jenta vår?

– Det var ikke lett å bli kjent over natta. Alt jeg sa ble blåst ut av alle proporsjoner og løsrevet fra sin naturlige sammenheng. Mange betraktet og behandlet meg plutselig på en helt annen måte, og jeg mistet deler av meg selv underveis, innrømmer Sinead O’Connor. (arkivintervju fra 1992)