Sørstatsrockens far

En av vårens mer positive overraskelser på platefronten er Gregg Allman Bands LP «I’m No Angel». For selv om den ikke kan måle seg helt med Allman Brothers Band-LPene fra første halvpart av 70-årene, er den likefullt det klart beste Gregg Allman har gjort siden 1975. (arkivintervju fra 1987)