Waterboys: En positiv kraft

– Mens artister i 70-åra ødslet sitt talent og brukte penger på stoff og en destruktiv livsførsel, er det i dag større forståelse for at det er bedre å bruke evnene på en mer fornuftig og konstruktiv måte, hevder Mike Scott.
(intervju fra 1986)